Loading...
Erkende Maatregelen2018-07-03T13:15:31+02:00

Verplicht volgens de milieuwet of niet, als moderne onderneming kunt u een energie-audit als een last zien, maar ook als een kans. De ervaring wijst uit dat de tijd en energie die een onderneming in een energie-audit steekt op termijn een uitstekende return on investment oplevert.

Zeker wanneer deze een reeks aanbevelingen omvat voor het uitvoeren van Erkende Maatregelen. Een energie-audit is dé basis voor het gericht besparen van energie en duurzamer maken van processen, en daarmee een belangrijk startpunt voor duurzaam produceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat is een energie-audit?

Label Lab voert jaarlijks diverse energie-audits uit bij uiteenlopende bedrijven en organisaties in zowel de industrie als de dienstverlening en de zorg. Waar het op neer komt, is dat wij de energiestromen rond uw bedrijfsprocessen meten, inventariseren en in schema brengen. Van de receptie tot het wagenpark, van de server-ruimte tot de noodverlichting.

Vervolgens maken we een overzicht van de factoren die uw energieverbruik beïnvloeden, met daaraan gekoppeld een gericht besparingsadvies dat ook de zogenaamde ‘Erkende Maatregelen’ omvat.

Wat zijn Erkende Maatregelen?

Het Rijk geeft in de milieuwet per branche (agrarisch, restaurants, logistiek) aan welke maatregelen in ieder geval in kaart moeten worden gebracht. De milieuwet noemt dit ‘Erkende Maatregelen’. Dit zijn maatregelen waarvan u de investering naar verwachting binnen vijf jaar terugverdient.

Erkende maatregelen verplicht voor grootverbruikers

Volgens de huidige wetgeving bent u verplicht Erkende Maatregelen te treffen als u meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000m³ gas verbruikt. Al zijn er ook uitzonderingen en speciale regelingen. Als u wilt weten of u inderdaad verplicht bent Erkende Maatregelen te treffen en zo ja, welke dan precies, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij helpen u graag om aan de wet te voldoen en tegelijk flink op uw energiekosten te besparen.

Duurzaam duurzame bedrijfsvoering

Daarnaast kijken we hoe u ook op langere termijn duurzamer om kunt springen met energie. Dat besparingsadvies omvat (energie)technische aanbevelingen maar raakt ook aan facetten van de bedrijfsvoering: van het installeren van een draaideur in de lobby tot het aanpassen van productieprocessen of het terugwinnen van warmte uit de computerruimten.

Ook het eventueel overstappen op elektrische auto’s kan onderdeel zijn van onze energie-adviezen.

Compleet conform de milieuwet

Vanzelfsprekend verzorgt Label Lab het complete certificeringsproces, inclusief de rapportage aan het ‘bevoegd gezag’, zodat u elke vier jaar gegarandeerd voldoet aan uw wettelijke – en hopelijk ook maatschappelijke – verplichtingen.

Energie-audit aanvragen

Wilt u meer informatie over de verplichte Energie-audit en de Erkende Maatregelen? Hebt u vragen over uw verplichtingen én kansen van de energie-audit voor uw organisatie? Neem dan snel contact op met Label Lab.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Label Lab verzorgt uw certificering en rapportage